11 w ·Translate

دقت در فلومتر چیست؟
دقت رایج ترین اصطلاح در صنعت ابزار دقیق و اندازه‌گیری است و گاهی اوقات به اشتباه مورد استفاده قرار می‌گیرد. دقت یعنی مقدار اندازه گیری شده‌ای که، به مقدار واقعی فرایند نزدیک باشد. معمولاً دقت بصورت یک مقدار درصدی در بالا یا پایین نمایشگر تجهیز نشان داده می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید که فلومتر مغناطیسی شما نتیجه 1GPM را با دقت 10% نشان می‌دهد. به دلیل انحراف ذاتی، مقدار دقیق جریان در فلومتر به احتمال زیاد دقیقاً 1GPM نیست. به احتمال زیاد، نرخ جریان واقعی چیزی بین 0.9GPM و 1.1GPM است. این یعنی دقت!
https://adaksepehr.com/flow-meter/

Favicon 
adaksepehr.com

فلومتر چیست؟ انواع فلومتر، کاربرد‌ و لیست قیمت (آموزش فنی) | آداک فرایند سپهر مرکز تخصصی خرید ابزار دقیق در ایران

فلومتر دستگاهی برای اندازه‌گیری جریان سیال (مایع، گاز و بخار) در خطوط لوله است. فلومتر می‌تواند مقدار دبی خطی، غیر خطی، حجمی و جرمی را در واحد زمان بسنجد...